Общи условия на сайта FitPanther.bg

Общи търговски условия за ползване и извършване на покупки (поръчка на храна) през сайта, с електронен магазин към него, FitPanther.bg

т1. Въведение

С изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че сте запознат и приемате описаните по-долу общи условия на сайта fitpanther.bg

 

Данни за ТЪРГОВЕЦА съгласно ЗЗП и Закона за електронната търговия:

„ПАНТЕРА 83“ ЕООД / PANTERA 83 Ltd.
гр. Пазарджик, 4400, ул. Стефан Захариев 19, ЕИК: 204186643
Локация на кухня в град София: ул. Борис Христов 4, кв. Гео Милев

Електронен адрес и контакти на ТЪРГОВЕЦА:
Телефон: +359 894 666 955
И-мейл: [email protected]
Уебсайт: fitpanther.bg

Настоящият електронен документ съдържа Общи условия за ползване, които уреждат условията за покупко-продажба през електронния магазин на уебсайта fitpanther.bg. Собственикът на сайтa, с магазин, www.fitpanther.bg е фирма „ПАНТЕРА 83“ ЕООД (наричана по-долу за кратко „ТЪРГОВЕЦ”).

Тези условия представляват договор от разстояние за покупко-продажба между „ПАНТЕРА 83“ ЕООД и всяко физическо лице, посетител на сайта, извършило заявка за покупка на храна през електронния магазин.

За да може да поддържа качествени услуги, които отговарят на желанията на своите клиенти, „ПАНТЕРА 83“ ЕООД създава долуизбоените Общи условия, за да защитава, както себе си, така и своите потребители от злоупотреби.

т2. Общи положения

С извършването на поръчка на МЕНЮТА / ПРОДУКТИ от електронния магазин, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и е длъжен да ги спазва.

КЛИЕНТ – е всяко лице на или над 18 г., посетител на сайта с електронен магазин www.fitpanther.bg, което е извършило поръчка чрез натискане на бутона „Поръчай“, наличен във виртуалната количка.
Поръчката направена от клиента има сила на договор от разстояние между него и електронния магазин по силата на Закона за защита на потребителите.

МЕНЮТА / ПРОДУКТИ –  са продуктите предлагани в електронния магазин.

ТЪРГОВЕЦ – е „ПАНТЕРА 83“ ЕООД

Всички цени на МЕНЮТАТА в електронния магазин са в български лева и с включен ДДС. Посочените цени са за 1 брой меню, включват разходите за доставка. Основният състав на МЕНЮТАТА е изписан в страницата за представяне на всеки продукт.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя цените или характеристиките на предлаганите ПРОДУКТИ в електронния магазин без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на изпращане на поръчката и потвърждаването й.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира поръчките за продукти, показвани на сайта поради техническа грешка или поради технически грешки с явно погрешни цени.

ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира наличността на поръчаните ПРОДУКТИ. При липса на наличност от заявените ПРОДУКТИ, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването.

ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет мрежата, хостинг доставчика и др.

Всички ПРОДУКТИ, включително и тези в намаление/промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да е не изрично отбелязано в сайта www.fitpanther.bg.

При плащане на СТОКИТЕ по банков път, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от КЛИЕНТА или неговата банка, по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на КЛИЕНТА.

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да пази и да НЕ предоставя посочените от потребителите  лични данни на трети лица.

т3. Заявки

ЗАЯВКИ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА (ПОКУПКА НА СТОКИ) ОТ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА НА САЙТА www.fitpanther.bg

Натискайки бутона „Поръчай“ клиентът, заявява, че се е запознал с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, приема ги, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава приетата поръчка на КЛИЕНТА чрез и-мейл (e-mail) електронно съобщение на траен носител и/или телефонно обаждане.

При непълно, некоректно или грешно посочени данни от страна на КЛИЕНТА като адрес, телефонен номер и др.- поръчката се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена.

т4. Плащане

КЛИЕНТЪТ заплаща поръчаните продукти в електронния магазин на www.fitpanther.bg, като използва един от следните начини на плащане:

  1. Чрез наложен платеж, при доставка, срещу съответния касов бон.

т5. Изпълнение на поръчка и Доставка на стоки

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да доставя поръчаните и закупени СТОКИ сам на адрес, посочен от КЛИЕНТА. СТОКИТЕ (МЕНЮТАТА) се доставят подходящо опаковани в плътно затворени кутии, защитени в хартиена еко чанта, с комплет прибори и салфетки – готови за консумация.

СТОКИТЕ се предават на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването им от името на КЛИЕНТА. Когато КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на СТОКИТЕ в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените за закупуване СТОКИ. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи СТОКИТЕ и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка.

ТЪРГОВЕЦЪТ извършва доставка на СТОКИ само на територията на град София, България.

Доставката на заявените за покупка МЕНЮТА (СТОКИ) на посочения от Клиента адрес, се извършва на следващия ден, между 8:30 и 14:00 часа, само ако е поръчана до 14:00 часа, в деня на поръчката. При поръчки (покупки) след 14:00 часа, храната се доставя на по-следващия ден, отново между 8:30 и 14:00 часа, в зависимост от района, където се намира адресът на клиента.
Храна за събота и неделя се поръчва в четвъртък и се доставя в петък до 14:00 часа.
В петък се поръчва храна най-рано за понеделник.

Доставката е безплатна за сметка на ТЪРГОВЕЦА.

ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛАГА НА КЛИЕНТА постоянна ОТСТЪПКА от 10% при седмичен абонамент или при поръчка на 5 или повече менюта наведнъж.

т6. Право на замяна или връщане на стоката

Клиентът има право на замяна или връщане на стоката (храната) само да момента на нейното лично приемане от куриер при налично несъответствие с поръчката. Всички доставки на поръчана храна от Fit Panther са с опция преглед.

т7. Продължителност на договора от разстояние

Договорът от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен от изпращането на поръчката, в магазинната част на уебсайта www.fitpanther.bg, и е валиден до момента на доставката и приемането на поръчката (храната) от КЛИЕНТА на посочения от него адрес в поръчката.

Договорът от разстояние се счита за приключен след опция преглед и приемането на поръчката (храната) от клиента, в момента на доставката.

т8. Защита на личните данни

Пълната полица с политиката за поверителност и защита на личните данни на уебсайт, с онлайн магазинна част, www.fitpanther.bg

т9. Авторско право

Дигиталните материали и активи на уебсайта, с електронна магазинна част – www.fitpanther.bg и търговската марка Fit Panther™, включително лога, търговски символи, графични изображения и надписи, текстове и мултимедийно съдържание, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и са собственост на „ПАНТЕРА 83“ ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация. Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

„ПАНТЕРА 83“ ЕООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този сайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от уебсайта, с електронен магазин www.fitpanther.bg да бъдат копирани, разпространявани, публикувани или променяни.

т10. Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите

„ПАНТЕРА 83“ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в уебсайта, с електронен магазин www.fitpanther.bg.

Промените в Общите условия за ползване на сайта не засягат отношенията между клиента и търговеца, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за покупка на стоки (поръчка на храни).

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК)